LM600A

 • 600 N, 130 W, DC
 • 433,92 MHz
 • visokofrekventni prijemnik
 • trokanalni mini daljinski upravljač
 • elektronski graničnici
 • svetleći zidni prekidač
LM800A

 • 800 N, 165 W, DC
 • 433,92 MHz
 • visokofrekventni prijemnik
 • trokanalni mini daljinski upravljač
 • elektronski graničnici
 • višenamenski zidni prekidač
 • automatsko zatvaranje
 • izlaz 24 V, 240 mA


LiftMaster™ se jednostavno i sigurno ugrađuje i programira a njime se lako rukuje

Lako pristupačno i jednostavno programiranje

Svi elementi su lako dostupni, a "pametni prijemnik" pamti sigurnosni kod i krajnje položaje pri dodiru.

Nekoliko mogućnosti pogona i vodilica

Moguće je izabrati pogon sa lancem ili remenom uz jednodelnu ili četvorodelnu vodilicu i obliku slova C.

       

Automatsko sigurnosno zaustavljanje vrata auto-stop

Vrata se vraćaju kada prilikom zatvaranja naiđu na prepraku. Pri otvaranju se zaustavljaju ukoliko nešto smeta kretanju. Vrata je moguće zaustaviti na bilo kojoj visini, radi provetravanja.

Mekan start, mekano zaustavljanje

Pogon LiftMaster programiran je za lagan hod na početku i na kraju kretanja u smeru otvaranja i zatvaranja.

       

Automatsko zatvaranje

Po volji se može odrediti vreme i trajanje zatvaranja vrata

Tihi rad

LiftMaster ima vrlo efikasan istosmerni tihi motor sa menjačem, naročito u kombinaciji sa zupčastim remenom

 

TEHNIČKI PODACI LM600A LM800A
Snaga podizanja 600 N 800 N
Pogonski napon 24 V DC 24 V DC
Prilagodljiva snaga podizanja da da
Mekan start i zaustavljanje da da
Tip vodilice i pogona lanac lanac
  remen remen
Vodilica 1-delna 1-delna
Posebno pokretanje vodilice da da
Frekvencija prijemnika 433.92 MHz 433.92 MHz
Tip prijemnika super-heterodyne super-heterodyne
Max broj kodova na prijemniku 16 32
Način kodiranja rolling code rolling code
Daljinski upravljači 1. kom mini 1. kom mini
Tip zidnog prekidača prekidač zidni prekidač
     
     
     
Automatsko zatvaranje ne da
Priključak 24 V, 240 mA ne da
Max preporučena površina vrata 10.7 m² 13.5 m²
Max preporučena težina vrata 90 kg 110 kg

 


Design by NormaReclamare
decorative stone